รู้หรือไม่! ป้ายชื่อบริษัทที่ถูกต้อง ต้องมีลักษณะอย่างไร? ให้เหมาะกับธุรกิจเรามากที่สุด

รู้หรือไม่! ป้ายชื่อบริษัทที่ถูกต้อง ต้องมีลักษณะอย่างไร? ให้เหมาะกับธุรกิจเรามากที่สุด

รู้หรือไม่! ป้ายชื่อบริษัทที่ถูกต้อง ต้องมีลักษณะอย่างไร? ให้เหมาะกับธุรกิจเรามากที่สุด
รู้หรือไม่! ป้ายชื่อบริษัทที่ถูกต้อง ต้องมีลักษณะอย่างไร? ให้เหมาะกับธุรกิจเรามากที่สุด
รู้หรือไม่! ป้ายชื่อบริษัทที่ถูกต้อง ต้องมีลักษณะอย่างไร? ให้เหมาะกับธุรกิจเรามากที่สุด hide

1. ป้ายชื่อบริษัทที่ถูกต้อง ควรทำอย่างไร

ป้ายชื่อบริษัทที่ถูกต้อง ควรทำอย่างไร?
ป้ายชื่อบริษัทที่ถูกต้องควรทำอย่างไร?

ชื่อบริษัท ซึ่ง ป้ายชื่อบริษัทที่ถูกต้อง ควรจะเป็นชื่อที่ตรงกับการเอกสารที่ใช้จดทะเบียนบริษัทเท่านั้น เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย เพราะมันจะมีเรื่องของภาษีป้าย และเรื่องของภาษีอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ทำให้คุณต้องพิจารณาให้ดีนั้นเอง แต่ทางที่ดีคุณต้องใส่ชื่อลงป้าย

ให้ตรงกับชื่อที่จดทะเบียนกับทางราชการ เพื่อไม่ให้มีปัญหาอื่นๆ ตามมาในภายหลังนั้นเอง เพราะเรื่องชื่อตามป้ายบริษัทถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องตรงกัน เพราะเวลาคนจะมาติดต่อกับบริษัทก็จะได้มาติดต่อได้ง่าย และจะได้ไม่เกิดความงงในเรื่องของชื่อบริษัทด้วย ถือเป็นหลักการพื้นฐานของป้ายชื่อบริษัทที่ถูกต้องเลย

ลักษณะที่ดีของป้ายบริษัทที่สำคัญอีกอย่างก็คือ ต้องมีการออกแบบป้ายให้ชัดเจน และตัวอักษรต่างๆ ต้องอ่านง่าย นอกจากนั้นตัวสะกดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องถูกต้อง และควรออกแบบให้เป็นป้ายชื่อบริษัทสวยๆ ที่สามารถใช้งานได้ในระยะยาว และมีความคงทนในการใช้งาน ทนแดดทนฝนด้วย

พื้นที่ติดตั้ง ควรจะติดตั้งบริเวณด้านหน้าของสำนักงาน หรือหน้ารั้วของบริษัท เป็นป้ายที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย และเป็นป้ายที่มีความสวยงาม ทำให้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมา สามารถพบเห็นได้อย่างง่ายดาย และเป็นป้ายที่มีความสวยงามด้วย ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานใหญ่หรือสาขาย่อยก็ต้องมีป้ายที่ชัดเจน จึงจะเป็นตัวอย่างป้ายชื่อบริษัทที่ดีนั้นเอง

ป้ายชื่อบริษัทที่ถูกต้องควรใช้วัสดุอะไรดี
ตัวอย่างป้ายชื่อบริษัทสวยๆ

การเปิดใช้งาน ควรจะมีการเปิดใช้งานหลังจากจดทะเบียนบริษัทแล้ว จะต้องผลิตป้ายบริษัทและ ติดตั้งให้เรียบร้อย โดยต้องเปิดใช้ป้ายภายในเวลา 30 วัน ดังนั้นคุณจะต้องดำเนินการติดต่อร้านทําป้ายบริษัทให้เรียบร้อย เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการเปิดใช้งานป้ายบริษัทได้อย่างทันท่วงทีและถูกต้องนั้นเอง

สาขาต่างๆ ของบริษัท ก็ควรจะมีป้ายชื่อบริษัทติดตั้งอยู่อย่างชัดเจน เพื่อให้ถูกต้อง และควรระบุคำว่า “สาขา” ไว้ด้วยเพื่อให้เป็นความเข้าใจที่ตรงกัน และมีความถูกต้อง เพราะป้ายชื่อบริษัทที่ถูกต้อง ควรจะมีการระบุรายละเอียดต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อให้เป็นความเข้าใจที่ตรงกัน และสามารถดำเนินกิจการได้อย่างสะดวกสบาย

การออกแบบป้ายชื่อบริษัทสวยๆ ถือเป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่ง เพราะป้ายชื่อที่มีความสวยงามทำให้ป้ายบริษัทของคุณมีความโดดเด่นมากขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถสร้างการจดจำในใจผู้บริโภคได้มากขึ้นอีกด้วย เรียกว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแน่นอน เพราะชื่อบริษัทคือสิ่งสำคัญ และป้ายบริษัทคือจุดที่บอกชื่อบริษัทนั้นเอง

2. ป้ายชื่อบริษัทที่ถูกต้อง ควรใช้วัสดุอะไรดี

ป้ายชื่อบริษัทที่ถูกต้องควรใช้วัสดุอะไรดี
ป้ายชื่อบริษัทที่ถูกต้องควรใช้วัสดุอะไรดี?

ป้ายบริษัทไม้สัก ถือเป็นป้ายบริษัทในยุคเก่า เหมาะกับร้านที่มีความเก่าแก่ ซึ่งก็ถือว่าเป็นป้ายชื่อบริษัทที่ถูกต้องเหมือนกัน ถ้ามีการลงชื่อบริษัทที่ต้องถูกต้องตามที่จดทะเบียนไว้กับทางราชการ แต่ข้อเสียของป้ายแบบนี้คือความคงทนอาจจะน้อยกว่าป้ายบริษัทแบบอื่นๆ ได้ เพราะเป็นไม้นั้นเอง

ป้ายบริษัทพลาสวูด เป็นวัสดุที่ผลิตจากพีวีซีและกาว ทำให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับแผ่นไม้ และมีความคงทนแข็งแรง เพราะมันทนทานต่อความชื้นและน้ำฝนได้เป็นอย่างดี ซึ่งก็ถือเป็นตัวอย่างป้ายชื่อบริษัทที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันและมีความสวยงามเป็นอย่างมาก ทำให้มีผู้ใช้งานจำนวนมาก

ป้ายบริษัทแบบป้ายทาวเวอร์ ถือเป็นตัวอย่างของป้ายชื่อบริษัทสวยๆ เลย เพราะมันเป็นป้ายชื่อบริษัทที่มีความทันสมัยและมีความสวยงามเป็นอย่างมาก จึงกลายเป็นที่นิยมในยุคปัจจุบัน เรียกว่ามีบริษัทหลายแห่งหันมาใช้ป้ายบริษัทแบบนี้กันมากขึ้น เพราะมันทำให้บริษัทดูทันสมัยนั้นเอง

ร้านทําป้ายบริษัทแนะนำที่ไหนดี?
ร้านทําป้ายบริษัทแนะนำที่ไหนดี?

ป้ายบริษัทอลูมิเนียม ถือเป็นตัวอย่างป้ายชื่อบริษัทที่สามารถใช้งานได้อย่างคงทนและสามารถใช้งานได้ในระยะยาวด้วย ทำให้คุณมีความสะดวกสบายในการใช้งาน และสามารถใช้งานป้ายบริษัทนี้ได้อย่างคุ้มค่า เพราะมันมีความคงทนนั้นเอง

ป้ายบริษัทอะลูมิเนียม ถือว่าเป็นป้ายที่สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นป้ายที่มีความทันสมัย เหมาะกับยุคปัจจุบัน คุณสามารถติดต่อร้านทําป้ายบริษัทเพื่อทำป้ายบริษัทแบบนี้ได้เลย เพราะเป็นป้ายที่ได้รับความนิยมเหมือนกัน

ป้ายบริษัทสแตนเลส ถือเป็นป้ายชื่อบริษัทที่ถูกต้องที่สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีในระยะยาว เพราะเป็นวัสดุที่คงทน ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างหายห่วง และสามารถใช้งานได้ในระยะยาวอย่างแน่นอน เพราะสแตนเลส เป็นวัสดุที่สามารถทนทั้งแดดและฝนได้เป็นอย่างดี สามารถตั้งอยู่กลางแจ้งได้แน่นอน สามารถติดต่อร้านทําป้ายบริษัทเพื่อทำป้ายบริษัทได้เลย

3. สรุปป้ายชื่อบริษัทที่ถูกต้อง

การออกแบบป้ายชื่อบริษัทที่ถูกต้องถือเป็นเรื่องสำคัญของทุกองค์กรและเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่ายและสามารถทำได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถดำเนินธุรกิจต่างๆ ได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นคุณต้องออกแบบป้ายบริษัทให้สวยงาม และมีความชัดเจนถูกต้อง และใช้งานได้ในระยะยาวด้วย

สำหรับท่านที่สนใจทำป้ายบริษัท สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาที่บริษัท บราเธอร์ แอนด์ ซิสเตอร์ จำกัด ได้ทางเบอร์โทร 082-935-9425 ได้เลย เพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านป้ายบริษัท หรือจะติดต่อมาทาง LINE : @thebrothersign เพื่อดูภาพตัวอย่าง หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลย เพราะเรายินดีให้คำตอบกับทุกคำถาม เพื่อให้ท่านได้ป้ายบริษัทที่เหมาะสมไปใช้งาน

บทความแนะนำ

6 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนจะทำ ป้ายหน้าตึก ต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้าง? บทความนี้มีคำตอบ

Request Quotation Form

ขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา