เกร็ดความรู้ เสียภาษีป้าย มีป้ายชนิดไหนบ้าง? และป้ายชนิดไหนที่่ไม่ต้องเสียภาษี

เกร็ดความรู้ เสียภาษีป้าย มีป้ายชนิดไหนบ้าง? และป้ายชนิดไหนที่่ไม่ต้องเสียภาษี

เกร็ดความรู้ เสียภาษีป้าย มีป้ายชนิดไหนบ้าง? และป้ายชนิดไหนที่่ไม่ต้องเสียภาษี
เกร็ดความรู้ เสียภาษีป้าย มีป้ายชนิดไหนบ้าง? และป้ายชนิดไหนที่่ไม่ต้องเสียภาษี
เกร็ดความรู้ เสียภาษีป้าย มีป้ายชนิดไหนบ้าง? และป้ายชนิดไหนที่่ไม่ต้องเสียภาษี hide

1. ป้ายที่ต้อง เสียภาษีป้าย

ป้ายที่ต้อง เสียภาษีป้าย มีอะไรบ้าง?
ป้ายที่ต้องเสียภาษีป้ายมีอะไรบ้าง?

ป้ายชื่อร้าน ถือเป็นป้ายสำคัญที่ต้อง เสียภาษีป้าย เลย ซึ่งป้ายชื่อร้านเป็นป้ายที่สำคัญของร้าน โดยผู้เสียภาษีจะต้องเป็นเจ้าของร้าน เนื่องจากเจ้าของร้านคือเจ้าของป้าย ทำให้ต้องเป็นผู้จ่ายภาษี และต้องจ่ายตามกำหนดของทางราชการ บางท้องที่อาจจะจ่ายช่วงเดือนมีนาคม แต่บางท้องที่ก็ไปจ่ายช่วงเดือนมิถุนายน

ป้ายชื่อบริษัท ถือเป็นป้ายที่คุณต้องเสียภาษีอย่างแน่นอน เนื่องจากเป็นป้ายที่มีความจำเป็นทำให้คุณต้องมีป้ายนี้และไม่มีทางเลี่ยงได้ เพราะถ้าไม่มีป้ายก็อาจจะทำให้บริษัทของคุณขาดความน่าเชื่อถือ และทำให้องค์กรของคุณตกที่นั่งลำบากได้ ดังนั้นคุณต้องมีการเสียภาษีป้ายอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้โดนปรับในภายหลัง

ป้ายชื่อยี่ห้อ แบบอีกป้ายที่หาวิธีเลี่ยงภาษีป้ายได้ยากมาก เพราะตามข้อกำหนดและข้อบังคับต่างๆ ป้ายชื่อยี่ห้อ เป็นสิ่งที่ต้องเสียภาษีอย่างแน่นอน เนื่องจากเป็นป้ายที่สำคัญ เปรียบเสมือนเครื่องหมายการค้าเลยก็ว่าได้ ทำให้คุณที่เป็นเจ้าของสินค้าต้องดำเนินการจ่ายภาษีให้ถูกต้อง เพื่อความสบายใจในการประกอบกิจการ

ตัวอย่างป้ายที่ต้องเสียภาษี
ตัวอย่างป้ายที่ต้องเสียภาษี

ป้ายเครื่องหมายประกอบการค้า เป็นอีกป้ายที่ต้องเสียภาษี ส่วนท่านที่ไม่ทราบว่าเสียภาษีป้ายที่ไหน ก็สามารถไปจ่ายภาษีที่เทศบาลได้เลย เพราะมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานของเทศบาลพร้อมที่จะให้บริการอยู่แล้ว นอกจากนั้นถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลย

ป้ายที่ประกอบการโฆษณา ถือเป็นตัวอย่างป้ายที่ต้องเสียภาษีเลย เพราะแผ่นป้ายต่างๆ ที่ประกอบการโฆษณาต้องจ่ายภาษีป้ายอย่างแน่นอน แต่จะจ่ายเท่าไร ก็ขึ้นกับการตีราคาตามขนาด ซึ่งสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ด้วยตนเอง ที่สำนักงานเทศบาล หรือสำนักงานเขตเลย

ป้ายหน้าร้านแบบติดตั้งถาวรแบบกลางแจ้ง ก็เป็นป้ายที่ต้องเสียภาษีป้ายด้วย เพราะมีความสำคัญในการโฆษณาร้าน ทำให้จำเป็นต้องมีการเสียภาษีให้ถูกต้อง นอกจากนั้นยังต้องติดตั้งให้ดี เนื่องจากในปัจจุบันลมพายุแรงมาก ถ้าติดตั้งไม่แน่นหนา อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ หรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ถ้าลมพัดป้ายไปกระแทกรถที่สัญจรผ่านช่วงมีพายุ

ป้ายแบบทาวเวอร์ ที่เป็นป้ายชื่อร้าน และเครื่องหมายการค้าสำคัญ เป็นป้ายที่หาวิธีเลี่ยงภาษีป้ายได้ยากมาก ทำให้คุณต้องคิดพิจารณาให้ดี ถึงวิธีเสียภาษีที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นมาตรฐาน นอกจากนั้นคุณยังต้องมองหาป้ายทาวเวอร์ที่มีความคงทนและแข็งแรง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน

2. ป้ายที่ไม่ต้อง เสียภาษีป้าย

ป้ายที่ไม่ต้อง เสียภาษีป้าย มีชนิดไหนบ้าง?
ป้ายที่ไม่ต้องเสียภาษีป้ายมีชนิดไหนบ้าง?

ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้า เป็นป้ายที่ไม่ต้องเสียภาษีป้ายเลย เช่น ป้ายที่ติดบอกราคาตรงที่ตั้งสินค้า เพราะคงไม่มีหน่วยงานไหน มาไล่เก็บภาษีทุกระเบียบนิ้วขนาดนั้น ทำให้บางคนหัวหมอ ตกแต่งใส่รายละเอียดในป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าแบบอลังการมาก ทำให้ตัวป้ายช่วยดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดีเลย

ป้ายที่ติดตั้งบนยานพาหนะที่มีขนาดพื้นที่ไม่เกิน 500 ตร.ซม. จัดเป็นป้ายที่ไม่ต้องเสียภาษี ทำให้คุณประหยัดเงินได้อย่างแน่นอน และไม่ต้องมานั่งถามว่าเสียภาษีป้ายที่ไหนด้วย ทำให้คุณมีความสะดวกสบายในการดำเนินธุรกิจ เพราะไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีแล้ว และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วย

ป้ายที่มีล้อเลื่อน ถือเป็นวิธีเลี่ยงภาษีป้ายที่ดีเลย เพราะทำให้คุณไม่ต้องเสียภาษีอย่างแน่นอน ถือเป็นป้ายที่ควรนำมาใช้งานเลย เพราะมีความสวยงามแถมยังไม่ต้องจ่ายภาษีอีกด้วย เรียกว่าเพิ่มความโดดเด่นให้กับหน้าร้าน และยังทำให้คุณไม่ต้องเสียภาษีมากมาย ได้ทั้งโฆษณาร้านและได้ทั้งประหยัดไปในตัวเลย

วิธีเลี่ยงภาษีป้ายที่ดี ควรทำอย่างไร?
วิธีเลี่ยงภาษีป้ายที่ดี ควรทำอย่างไร?

ป้ายของผู้ประกอบการเกษตร (สำหรับขายผลผลิตที่ได้จากการทำเกษตรของตัวเอง) ก็ไม่ต้องถามว่าเสียภาษีป้ายที่ไหน เพราะคุณไม่ต้องเสียภาษี ทำให้คุณสามารถติดป้ายเพื่อประกอบธุรกิจทางการเกษตรได้เลย เรียกว่าทำให้คุณลดต้นทุนได้ดี

ป้ายของราชการ วัด มูลนิธิ เป็นป้ายที่ไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งตัวอย่างป้ายที่ต้องเสียภาษีก็ได้มีการอธิบายไปแล้วอย่างครบถ้วน คุณสามารถเลือกได้ว่าจะทำป้ายแบบไหน เพื่อให้เสียภาษีถูกต้อง และเลือกได้ว่าจะทำป้ายแบบไหนที่ไม่ต้องเสียภาษีด้วย

ป้ายโรงเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งป้ายที่ไม่ต้องเสียภาษีป้าย ทำให้เจ้าของโรงเรียนเอกชนสามารถประหยัดภาษีป้ายได้เลย ส่วนตัวอย่างป้ายที่ต้องเสียภาษีก็ได้มีการอธิบายไปแล้วอย่างครบถ้วน ซึ่งหากคุณไม่มั่นใจก็สามารถสอบถามมาก่อนได้เลย ว่าป้ายแบบไหนเสียหรือไม่เสียภาษีเพื่อความสบายใจ

3. สรุปการเสียภาษีป้าย

การเสียภาษีป้ายเป็นหน้าที่ของนักธุรกิจทุกคน ซึ่งทุกท่านควรจะทำป้ายบริษัทให้ถูกต้อง ออกแบบป้ายบริษัทให้สวยงาม ออกแบบป้ายหน้าร้านให้สวยงาม เพื่อให้ป้ายหน้าร้านของคุณช่วยดึงดูดผู้บริโภคได้ และทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จในระยะยาว นอกจากนั้นยังต้องทำป้ายให้แข็งแรงเพื่อความปลอดภัยด้วย

สำหรับท่านที่สนใจทำป้าย สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาที่บริษัท บราเธอร์ แอนด์ ซิสเตอร์ จำกัด ได้ทางเบอร์โทร 082-935-9425 ได้เลย เพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านป้าย หรือจะติดต่อมาทาง LINE : @thebrothersign เพื่อดูภาพตัวอย่าง หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลย เพราะเรายินดีให้คำตอบกับทุกคำถาม เพื่อให้ท่านได้ป้ายที่เหมาะสมไปใช้งาน

บทความแนะนำ

11 ไอเดีย ออกแบบป้ายโฆษณาหน้าร้านสวยๆ โดดเด่น ดึงดูดใจลูกค้า เป็นจุดเช็คอินยอดฮิต บทความนี้มีคำตอบ

Request Quotation Form

ขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา