ป้ายติดอาคาร
ป้ายติดอาคาร

ป้ายติดอาคาร

ป้ายติดอาคาร ส่วนใหญ่นิยมเป็นป้ายโลโก้ กับตัวอักษร ที่ติดไว้หน้าอาคาร ด้านล่าง หรือบนตึก ที่มีความสูงก็สามารถทำได้ ป้ายติดอาคาร สร้างความโดดเด่น ทำให้ผู้ใช้สามารถหาที่ตั้งของอาคารได้ง่าย และถือว่าเป็นการโฆษณา ความสวยงามของตัวธุรกิจ แบรนด์ และโลโก้ไปพร้อมๆกัน

ในส่วนของการผลิตป้ายติดอาคาร ทางทีมงานบราเธอร์จะประเมิน แบบแปลนอาคาร และทำการวัดหน้างาน หาตำแหน่งที่สามารถจับยึดตัวป้าย ให้มั่นคงและแข็งแรงได้ เพื่อนำแบบที่ได้มาวางเข้าตำแหน่ง กำหนดขนาดที่ต้องการ และเริ่มวางแผนการผลิต และประกอบตัวป้าย ในกรณีที่ลูกค้าต้องการป้ายไฟติดอาคาร การทำงานส่วนไฟฟ้าจำเป็นต้องจ่ายมาตรงจุดที่จะติดตั้ง เพื่อที่จะจั๊มไฟเข้าตัวป้าย

เรามีบริการจัดส่ง และติดตั้งป้ายติดอาคารไว้บริการลูกค้าทั่วประเทศ ในเรื่องของความแข็งแรง และความปลอดภัย ในการติดตั้งเรามีมาตรฐาน วิศวกรรับรอง และทีมงานที่เชี่ยวชาญคอยสำรวจงานในทุกการติดตั้งให้กับลูกค้า

ป้ายติดอาคาร เริ่มต้นงานกับลูกค้า

หลังได้ร่วมงานกันแล้ว การเตรียมงาน ก่อนการผลิต เมื่อแบบสรุปแล้ว เราจะทำกัดวัดหน้างานตรงตำแหน่งที่จะติดตั้ง ซึ่งตรงขั้นตอนนี้ หากลูกค้ามีแบบแปลนอาคารให้ ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีที่สุด เพื่อทีมงานหาข้อมูลจากแบบ ทำการหาตำแหน่งที่จับยึด ให้มั่นคงแข็งแรง จากนั้นจะนำแบบที่ได้ มาวางเข้าตำแหน่ง กำหนดขนาดตามต้องการต่อไป ในการทำงานส่วนไฟฟ้า ที่จะจ่ายมาตรงจุดที่ติดตั้งป้ายนั้น เป็นสิ่งที่ลูกค้าบางรายมักไม่ได้วางแผนไว้แต่เริ่มงาน ซึ่งส่วนนี้ ถือว่ามีความจำเป็นมากที่ต้องรู้จุดที่จะทำการจั๊มไฟเข้าตัวป้าย และต้องรู้กำลังไฟที่ต้องใช้ด้วย การติดตั้งป้ายบนอาคารสูงนั้น ถือเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง อันตราย การทำงานต้องวางแผ่นตามหน้างาน เช่นหน้างานมีความคับแคบแค่ไหน มีประชากรอยู่บริเวณใต้ป้ายมากน้อยเพียงใดและเวลาใด ใกล้สายไฟฟ้าหรือหมอแปลงแรงสูงหรือไม่ จากนั้นทีมงานจึงประเมินการใช้อุปกรณ์ ในการติดตั้งเพื่อความปลอดภัยต่อไป ดูเว็บเพิ่มเติม

ป้ายติดอาคาร ผลงานบราเธอร์

Request Quotation Form

ขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา