9 เทคนิค ออกแบบป้ายบริษัท ติดหน้าบ้าน สวยๆ ให้ธุรกิจของคุณโดดเด่น

9 เทคนิค ออกแบบป้ายบริษัท ติดหน้าบ้าน สวยๆ ให้ธุรกิจของคุณโดดเด่น

9 เทคนิค ออกแบบป้ายบริษัท ติดหน้าบ้าน สวยๆ ให้ธุรกิจของคุณโดดเด่น
9 เทคนิคออกแบบป้ายบริษัท ติดหน้าบ้าน สวยๆ ให้ธุรกิจของคุณโดดเด่น
9 เทคนิค ออกแบบป้ายบริษัท ติดหน้าบ้าน สวยๆ ให้ธุรกิจของคุณโดดเด่น hide

1. เทคนิคการ ออกแบบป้ายบริษัท V. 1

เทคนิคการ ออกแบบป้ายบริษัท ให้ดูสวยงาม
เทคนิคการออกแบบป้ายบริษัทให้ดูสวยงาม

เลือกสีที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของบริษัท เป็นเรื่องสำคัญของการ ออกแบบป้ายบริษัท เลย เพราะจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ป้ายบริษัทของคุณดูสวยงาม และมีความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร ซึ่งการออกแบบป้ายให้เป็นไปตามเอกลักษณ์ของบริษัทก็ทำได้หลายแบบ ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ขององค์กร

โดยบางบริษัทอาจจะมีโลโก้ของบริษัท ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรมาช้านาน ดังนั้นควรที่จะออกแบบป้ายให้มีสีเป็นโทนเดียวกับโลโก้ของบริษัท เพื่อให้เกิดความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ขององค์กร ทำให้ป้ายบริษัทของคุณดูน่าเชื่อถือ และดูมีความเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งเป็นความสำคัญของการออกแบบป้ายบริษัทเลย

แต่บริษัทบางแห่ง อาจจะมีการออกแบบสีที่ดูเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร คือจะมีสีในโทนที่ลูกค้าคุ้นเคย ว่าโทนสีแบบนี้สามารถใช้งานเป็นสีของป้ายบริษัทได้ เนื่องจากมันกลายเป็นสีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรไปแล้ว ทำให้สามารถใช้โทนสีเหล่านี้ทำป้ายบริษัท ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กได้เลย

ไม่ควรลงสีมากเกินไป ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสนใจ เพราะการลงสีมากเกิน อาจจะทำให้ป้ายบริษัทดูไม่น่าเชื่อถือได้ นอกจากนั้นหากเป็นป้ายบริษัท ขนาดเล็กการลงสีมากเกินไป อาจจะทำให้มองไม่รู้เรื่องได้ว่าป้ายนั้นคืออะไร ทำให้ลูกค้าไม่มีความเชื่อถือในตัวขององค์กรเนื่องจากป้ายหลากสีที่ดูแปลกๆ นั้นเอง

การออกแบบป้ายบริษัทแบบมืออาชีพ
การออกแบบป้ายบริษัทแบบมืออาชีพ

นอกจากนั้นป้ายบริษัทที่ดูหลากสี แบบลงสีเยอะเกิน ทำให้ดูไม่มีความเป็นมืออาชีพ ทำให้บริษัทถูกลดความน่าเชื่อถือลงได้ทันทีตั้งแต่เห็นป้ายบริษัท ทำให้คุณต้องพิจารณาให้ดีถึงการลงสีบนป้ายบริษัท ว่าควรใช้สีอะไรดี เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความสวยงาม และเป็นแบบป้ายที่สามารถใช้งานได้ในระยะยาว

เลือกสีหลักกับสีพื้นหลังให้เหมาะสม เพื่อให้เป็นการออกแบบป้ายบริษัทแบบมืออาชีพ ทำให้คุณสามารถใช้ป้ายได้ในระยะยาวและมีความคุ้มค่าในการใช้งานด้วย ซึ่งป้ายเหล่านี้ต้องมีสีหลักที่ตัดกับสีพื้นหลังอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ง่าย และไม่เกิดความสับสน และมีความสวยงามน่าเชื่อถือด้วย

เลือกสีถูกโฉลก ถือเป็นสิ่งที่สายมูหลายคนมีความต้องการ เพราะสีที่ถูกโฉลกอาจจะเป็นขวัญกำลังใจที่ดีให้กับเจ้าของบริษัทได้ ทำให้บริษัทมีความเจริญรุ่งเรือง และมีผลประกอบการรุ่งโรจน์ได้ในอนาคต ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างแน่นอน ไม่ว่าคุณจะต้องการป้ายบริษัท ขนาดใหญ่หรือเล็กก็ควรเลือกสีที่ถูกโฉลก

2. เทคนิคการ ออกแบบป้ายบริษัท V. 2

ออกแบบป้ายบริษัท ที่ดีต้องพิจารณาเรื่องอะไรบ้าง?
ออกแบบป้ายบริษัทที่ดี ต้องพิจารณาเรื่องอะไรบ้าง?

ขนาดอักษรรูปแบบอักษร การออกแบบป้ายบริษัทที่ดีควรใช้ขนาดอักษรที่เหมาะสม และใช้รูปแบบอักษรที่สามารถอ่านได้ง่าย ทำให้ลูกค้าและคนที่จะมาติดต่อกับบริษัทสามารถทราบได้ทันที และควรออกแบบลวดลายอักษรและรูปแบบของป้ายให้มีความสวยงามและคมชัด เพื่อเป็นเอกลักษณ์ที่ดีขององค์กร

ขนาดของป้ายควรจะมีการใช้ขนาดที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นป้ายบริษัท ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ก็ควรคำนวณให้พอดีกับพื้นที่ เพื่อให้ป้ายของคุณของสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี และควรที่จะคำนวณสถานที่ในการติดตั้งป้ายด้วย ว่ามีความกว้างความยาวมากขนาดไหน เพื่อให้คุณสามารถติดตั้งป้ายได้อย่างเหมาะสม

สีพื้นหลังของป้ายต้องคำนวณจากสีของพื้นที่ติดตั้งป้ายด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการสะท้อนแสง จนทำให้เพื่อนบ้านรอบข้างบริษัทเกิดความเดือดร้อน โดยเฉพาะป้ายบริษัท ขนาดใหญ่ต้องคำนวณให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดการร้องเรียนจากเพื่อนบ้านของบริษัท และบุคคลที่อาศัยอยู่บริเวณที่บริษัทตั้งอยู่ด้วย

ป้ายบริษัท แนะนำป้ายแบบไหนดี?
ป้ายบริษัท แนะนำป้ายแบบไหนดี?

ขนาดของตัวอักษรบนป้ายบริษัทถ้าจะมีการเล่นเทคนิคต่างๆ ต้องเล่นให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถอ่านได้ง่าย และมีความน่าเชื่อถือ ไม่ว่าจะเป็นป้ายบริษัท ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ควรมีการคำนวณพื้นที่ต่างๆ ให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายในระยะยาวด้วย

วัสดุที่ใช้ในการทำป้ายบริษัท ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงและมีความสวยงามด้วย เพื่อให้ป้ายบริษัทของคุณสามารถใช้งานได้ในระยะยาวและมีความทันสมัย มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งเรื่องเหล่านี้จะขึ้นกับความเป็นมืออาชีพของผู้ที่ออกแบบป้ายบริษัทเลย ซึ่งถ้าคนออกแบบเก่ง ก็จะออกแบบป้ายที่มีความสวยงาม

และมีการใช้วัสดุที่มีความคงทนและแข็งแรง เพราะป้ายบริษัทส่วนใหญ่จะต้องติดตั้งอยู่กลางแจ้ง ทำให้เรื่องของความแข็งแรงทนแดดทนฝน และสามารถต้านแรงลมได้ คือสิ่งสำคัญ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยนั้นเอง

3. สรุปเทคนิคการออกแบบป้ายบริษัท

การออกแบบป้ายบริษัทถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นเอกลักษณ์อย่างแรกขององค์กรที่บุคคลภายนอกมองเห็น โดยเทคนิคในการออกแบบป้ายก็มีเทคนิคต่างๆ ที่ได้กล่าวไปแล้ว ซึ่งทุกท่านสามารถไปปรับใช้กับการออกแบบป้ายของบริษัทของท่านได้เลย เพื่อให้ท่านได้ป้ายบริษัทที่ถูกใจและสามารถใช้งานได้ในระยะยาว

สำหรับท่านที่สนใจทำป้ายบริษัท สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาที่บริษัท บราเธอร์ แอนด์ ซิสเตอร์ จำกัด ได้ทางเบอร์โทร 082-935-9425 ได้เลย เพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านป้ายบริษัท หรือจะติดต่อมาทาง LINE : @thebrothersign เพื่อดูภาพตัวอย่าง หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลย เพราะเรายินดีให้คำตอบกับทุกคำถาม เพื่อให้ท่านได้ป้ายบริษัทที่เหมาะสมไปใช้งาน

บทความแนะนำ

เช็คลิสต์ ตัวอักษรโลหะติดผนัง แบบไหนที่นิยมใช้มากที่สุดใน ปี 2023 บทความนี้มีคำตอบ

Request Quotation Form

ขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา