เช็คลิสต์ ป้ายในโรงงานอุตสาหกรรม แนะนำให้เลือกใช้ป้ายแบบไหนบ้าง?

เช็คลิสต์ ป้ายในโรงงานอุตสาหกรรม แนะนำให้เลือกใช้ป้ายแบบไหนบ้าง?

เช็คลิสต์ ป้ายในโรงงานอุตสาหกรรม แนะนำให้เลือกใช้ป้ายแบบไหนบ้าง?
เช็คลิสต์ ป้ายในโรงงานอุตสาหกรรม แนะนำให้เลือกใช้ป้ายแบบไหนบ้าง?

1. ป้ายในโรงงานอุตสาหกรรม มีอะไรบ้าง EP. 1

ป้ายในโรงงานอุตสาหกรรม เตือนความปลอดภัย
ป้ายในโรงงานอุตสาหกรรมเตือนความปลอดภัย

ป้ายห้าม ถือเป็น ป้ายในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องมีไว้ใช้งานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย โดยป้ายประเภทนี้จัดเป็นป้ายห้ามทำพฤติกรรมที่เป็นอันตราย เพื่อให้ผู้ที่ทำหน้าที่ภายในโรงงานอุตสาหกรรมมีความปลอดภัย เช่น ป้ายห้ามสัมผัส ป้ายชนิดนี้มีไว้เพื่อเตือนว่าสิ่งของตรงหน้ามีความร้อนและมีความไม่ปลอดภัย

จึงต้องมีป้ายห้ามไม่ให้ไปสัมผัส หรือป้ายที่เตือนว่า ห้ามเข้าเด็ดขาด ถือเป็นป้ายที่ทำให้คุณมีความปลอดภัยอย่างแน่นอน เพราะภายในห้องนั้นอาจจะมีความอันตรายหรืออาจจะมีสารเคมีตกค้างอยู่ หรือป้ายห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ เพื่อป้องกันการเกิดระเบิด ก็ถือเป็นป้ายที่สามารถใช้เพื่อความปลอดภัย เป็นป้ายในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็น

ป้ายห้ามอีกป้ายที่มีความสำคัญคือป้ายห้ามสูบบุหรี่ เพราะการสูบบุหรี่ในพื้นที่ดังกล่าว อาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ โดยปกติแล้วป้ายเหล่านี้จะติดเป็นป้ายหน้าโรงงาน เพื่อให้คนที่ผ่านไปผ่านมามีความปลอดภัย และป้องกันการระเบิดเนื่องจากประกายไฟจากตัวบุหรี่ด้วย ซึ่งเมื่อคุณเห็นป้ายห้ามอันนี้ คุณต้องปฏิบัติตาม

ป้ายบังคับในโรงงานที่ไม่ควรมองข้าม
ป้ายบังคับในโรงงานที่ไม่ควรมองข้าม

ป้ายบังคับ เป็นอีกป้ายที่มีความสำคัญ เพราะมันจะคอยบังคับให้คุณทำสิ่งต่างๆ แบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้คุณเกิดความปลอดภัย เช่น พวกป้ายบังคับสวมหมวกนิรภัย ถือเป็นป้ายบังคับในโรงงานที่มีความสำคัญมากที่ต้องปฏิบัติตาม เนื่องจากพื้นที่ทำงานดังกล่าวอาจจะมีสิ่งของหล่นมากระแทกหัวแตกได้

ป้ายบังคับอีกตัวที่มีความสำคัญก็คือ ป้ายบังคับสวมที่ครอบหูลดเสียง เนื่องจากในพื้นที่ทำงานดังกล่าวมีเสียงที่ค่อนข้างดัง หากไม่ใส่ที่ครอบหูลดเสียงอาจจะทำให้คุณหูหนวกได้ในอนาคต ถือเป็นป้ายเตือนอันตรายที่ต้องปฏิบัติตามเลย และยังมีป้ายอื่นๆ ที่สำคัญอย่างป้ายบังคับสวมหน้ากากกันฝุ่น ,ป้ายบังคับสวมหน้ากากกันสารเคมี และป้ายบังคับสวมหน้ากากเชื่อมด้วย

ป้ายเตือน ส่วนมากจะเป็นเตือนให้ระมัดระวังอันตราย  และเตือนถึงเขต หรือพื้นที่อันตราย เช่น ป้ายเตือนระวังรถยก เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ของรถยก ทำให้มีรถยกทำงานอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ถือว่าเป็นป้ายในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญในการใช้งาน และต้องปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยด้วย

ซึ่งป้ายเตือนยังมีป้ายอื่นๆ ที่สำคัญอีก เช่น ป้ายระวังสารกัมมันตภาพรังสีและป้ายระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งเมื่อเห็นป้ายดังกล่าวคุณควรจะปฏิบัติตาม เพื่อให้ตัวคุณเองมีความปลอดภัย โดยปกติแล้วป้ายเหล่านี้จะเป็นป้ายหน้าโรงงานที่ติดเตือนไว้ และขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้วย

2. ป้ายในโรงงานอุตสาหกรรม มีอะไรบ้าง EP. 2

ป้ายในโรงงานอุตสาหกรรม มีอะไรบ้าง
ป้ายในโรงงานอุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง?

ป้ายแสดงภาวะปลอดภัย เป็นป้ายที่แสดงภาวะปลอดภัย หรือพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อให้คุณรู้สึกสบายใจในเรื่องของความปลอดภัย เช่น ป้ายที่ล้างตาฉุกเฉิน สำหรับคนที่แสบตา หรือต้องการล้างตา นอกจากนั้นยังมีป้ายที่บอกป้ายชุดปฐมพยาบาลที่เป็นป้ายในโรงงานอุตสาหกรรมที่ช่วยให้คุณหาชุดปฐมพยาบาลเจอได้ง่ายๆ

ป้ายแสดงภาวะปลอดภัยที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือ ป้ายโทรศัพท์ฉุกเฉิน สำหรับคนที่วิ่งรถบนทางด่วนแล้วเกิดเหตุฉุกเฉิน จนต้องใช้โทรศัพท์ก็สามารถสังเกตป้ายตัวนี้ได้เลย ถือเป็นป้ายบังคับในโรงงานที่มีใช้งานภายนอกโรงงานด้วย ทำให้คุณต้องใส่ใจในป้ายเหล่านี้ เพื่อให้คุณหาทางออกได้ในเหตุการณ์ฉุกเฉินนั้นเอง

ป้ายแสดงอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับอัคคีภัย เป็นป้ายที่ระบุที่ตั้งต่างๆ ของอุปกรณ์ดับเพลิง ใช้เมื่อเกิดอัคคีภัย เพราะมันเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ ได้แก่  ป้ายถังดับเพลิง ป้ายสายฉีดน้ำที่ใช้สำหรับดับเพลิง ถือเป็นป้ายที่ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยให้กับคุณได้เป็นอย่างดี ควรจะเป็นป้ายหน้าโรงงาน และป้ายภายในโรงงานด้วย

นอกจากนั้นยังมีป้ายสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และป้ายโทรศัพท์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นป้ายที่มีความจำเป็นในการใช้งาน เพื่อให้คุณเกิดความปลอดภัยเวลาเกิดเหตุไม่คาดฝัน ถือเป็นป้ายบังคับในโรงงานที่ต้องมีเพื่อไว้ใช้ในเวลาที่เกิดเหตุไม่คาดฝันต่างๆ เลย เพื่อให้คุณตั้งสติได้ในสถานการณ์เพลิงไหม้นั้นเอง

ป้ายเตือนอันตรายแบบต่างๆ
ป้ายเตือนอันตรายแบบต่างๆ

ติดป้ายเตือนแบบไหนดี เนื่องจากป้ายเตือนอันตรายแบบต่างๆ เป็นป้ายที่ต้องมองเห็นได้ง่าย เพื่อไว้ใช้ในเวลาที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้คุณเกิดความปลอดภัย และป้องกันอันตรายต่างๆ ทำให้ป้ายเตือนแบบต่างๆ ควรมีการติดในจุดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้คุณสังเกตเห็นได้ทันที

นอกจากนั้นการติดป้ายเตือนแบบต่างๆ ต้องติดให้แน่นหนา เพื่อให้ไม่ให้หลุดง่าย โดยเฉพาะป้ายในโรงงานอุตสาหกรรมต้องติดให้แน่นหนาเลย ยิ่งถ้าเป็นป้ายเตือนอันตรายยิ่งต้องมีการติดให้ดีเลย เพื่อป้องกันอันตราย และช่วยให้คุณตั้งสติได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเอง

3. สรุปป้ายในโรงงานอุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง

ป้ายในโรงงานอุตสาหกรรมมีมากมายหลายตัว ที่คุณต้องมีความใส่ใจในการดูแล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ชีวิตในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนั้นบุคคลที่เดินทางสัญจร เดินผ่าน แถวโรงงานต่างๆ เป็นประจำก็ต้องมีความใส่ใจในป้ายเตือนต่างๆ เหล่านี้ด้วย เพื่อให้คุณมีความปลอดภัยในการเดินทาง

สำหรับท่านที่สนใจทำป้าย สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาที่บริษัท บราเธอร์ แอนด์ ซิสเตอร์ จำกัด ได้ทางเบอร์โทร 082-935-9425 ได้เลย เพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านป้าย หรือจะติดต่อมาทาง LINE : @thebrothersign เพื่อดูภาพตัวอย่าง หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลย เพราะเรายินดีให้คำตอบกับทุกคำถาม เพื่อให้ท่านได้ป้ายที่เหมาะสมไปใช้งาน

บทความแนะนำ

10 แบบ ป้ายหน้าร้านกาแฟ สวยปัง ! สะดุดตา ดึงดูดลูกค้าเข้าร้าน บทความนี้มีคำตอบ

Request Quotation Form

ขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา