วิธีเลือกใช้ ป้ายโฆษณาแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับธุรกิจ มีความสำคัญอย่างไรบ้าง ?

วิธีเลือกใช้ ป้ายโฆษณาแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับธุรกิจ มีความสำคัญอย่างไรบ้าง ?

วิธีเลือกใช้ ป้ายโฆษณาแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับธุรกิจ มีความสำคัญอย่างไรบ้าง ?
วิธีเลือกใช้ ป้ายโฆษณาแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับธุรกิจ มีความสำคัญอย่างไรบ้าง ?

การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ เป็นแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่จะทำให้บุคคลทั่วไปรู้จักธุรกิจนั้น ๆ มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลายช่องทาง ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง ที่ทุกร้านต้องมี คือการใช้ ป้ายโฆษณาแบบต่างๆ นั่นเอง

1. ป้ายโฆษณาแบบต่างๆ ที่น่าสนใจ มีแบบไหนบ้าง ?

ป้ายโฆษณาแบบต่างๆ ที่น่าสนใจ มีแบบไหนบ้าง ?
ป้ายโฆษณาแบบต่างๆ ที่น่าสนใจ มีแบบไหนบ้าง ?

1.1 ป้ายหน้าตึก

ป้ายหน้าตึก ถือเป็นป้ายโฆษณาที่น่าสนใจ สำหรับทุกร้านที่ต้องการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก โดยเฉพาะธุรกิจเปิดใหม่

1.2 ป้ายกล่องไฟ

ป้ายกล่องไฟ ช่วยเสริมความโดดเด่นให้กับหน้าอาคารได้อย่างดี เหมาะมากกับบริเวณแสงน้อย เพราะมีกล่องไฟขนาดใหญ่ช่วยดึงดูดสายตา

1.3 ป้ายอักษรแสง

อีกหนึ่งตัวอย่างป้ายสวยๆ ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน สามารถกำหนดให้ไฟส่องสว่างในทิศทางที่ต้องการได้ สร้างลูกเล่นได้อย่างดี

1.4 ป้ายทาวเวอร์

คือป้ายเสาสีสันสวยงาม ที่นิยมติดตั้งบริเวณทางเลี้ยวเข้าอาคาร ทำให้ผู้สัญจรไปมามองเห็นร้านได้จากระยะไกล

1.5 ป้ายบิลบอร์ด

ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ ที่มักติดไว้ข้างถนนสายหลัก เน้นสร้างการรับรู้แบรนด์ และสื่อสารข้อมูลเป็นหลัก จึงไม่จำเป็นต้องติดใกล้ทางเข้าอาคารมากนัก

2. ป้ายโฆษณาที่น่าสนใจ ที่เหมาะกับธุรกิจ มีความสำคัญอย่างไรบ้าง ?

ป้ายโฆษณาที่น่าสนใจ ที่เหมาะกับธุรกิจ มีความสำคัญอย่างไรบ้าง ?
ป้ายโฆษณาที่น่าสนใจ ที่เหมาะกับธุรกิจ มีความสำคัญอย่างไรบ้าง ?

2.1 เกิดความประทับใจแรกเห็น

แบบป้ายโฆษณาสวยๆ จะทำให้ผู้พบเห็นสะดุดตา สามารถดึงดูดให้อ่านเนื้อหา เข้าใจภาพรวมของธุรกิจ และเชื้อเชิญให้เดินเข้ามาติดต่อ จนเกิดการใช้จ่ายได้ นอกจากนี้ป้ายประชาสัมพันธ์ ยังสามารถสะท้อนถึงบุคลิก ความละเอียด และความใส่ใจของแบรนด์ได้อีกด้วย

2.2 สร้างการรับรู้แบรนด์

การที่ธุรกิจต่างๆ จะสามารถกระตุ้นยอดขาย หรือเพิ่มยอดการใช้บริการได้นั้น ต้องเริ่มจากการทำให้ลูกค้าจำแบรนด์ได้เสียก่อน ดังนั้นการสร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) ผ่านทางป้าย ทำให้เห็นโลโก้ซ้ำ ๆ ย่อมทำให้ลูกค้าจำได้ จนเกิดความสนใจ และเพิ่มยอดได้ในที่สุด

2.3 สื่อสารข้อมูลโดยตรง

ป้ายโฆษณาแบบต่างๆ นอกจากจะต้องมีโลโก้ หรือตัวอักษรขนาดใหญ่ที่สื่อถึงธุรกิจนั้นๆ โดยตรงแล้ว ยังควรใส่รายละเอียด เกี่ยวกับข้อมูลที่สำคัญของสินค้าหรือบริการด้วย ซึ่งถือเป็นการสื่อสารข้อมูลโดยตรงจากแบรนด์ถึงลูกค้า ถือเป็นความใกล้ชิด ที่จะทำให้รู้สึกผูกพันกับแบรนด์ได้ง่ายขึ้นด้วย

2.4 เพิ่มความโดดเด่น

มีตัวอย่างป้ายสวยๆ มากมาย ที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของธุรกิจแล้วว่า สามารถดึงดูดลูกค้าได้จริง โดยเฉพาะธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าและบริการคล้ายกัน ที่อยู่ในตึกแถวเดียวกัน ละแวกเดียวกัน หรือบริเวณใกล้เคียงกัน ซึ่งจะทำให้ได้เปรียบทางการแข่งขันแน่นอน

2.5 ดึงดูดลูกค้าที่สนใจได้ทันที

ป้ายโฆษณาสวยๆ ช่วยดึงดูดลูกค้า
แบบป้ายโฆษณาสวยๆ ช่วยดึงดูดลูกค้า

แบบป้ายโฆษณาสวยๆ อย่างป้ายอักษรโลหะ คือลูกเล่นที่จะสร้างภาพลักษณ์ความทันสมัยให้กับหน้าร้าน และดึงดูดความสนใจของผู้ผ่านไปมาได้อย่างดี นอกจากนี้ยังช่วยทำให้กลุ่มลูกค้าที่รู้จักแบรนด์อยู่แล้ว มองเห็นร้านได้อย่างชัดเจน ไม่ต้องหลงทางจนเสียลูกค้าด้วย

2.6 กระตุ้นความต้องการซื้อ

นอกจากข้อความ, ถ้อยคำที่ใช้, ลักษณะตัวอักษร และรูปภาพ จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อแล้ว รู้หรือไม่ว่า สีสันบนป้ายประชาสัมพันธ์นั้น ก็ส่งผลในเชิงจิตวิทยาต่อผู้บริโภคไม่น้อย เช่น สีฟ้าเพิ่มความน่าเชื่อถือ, สีแดงกระตุ้นความสนใจ, สีดำทำให้น่าค้นหา ซึ่งจะนำไปสู่การซื้อสินค้าและบริการในที่สุด

2.7 เพิ่มยอดการขาย

มีการศึกษาจาก Sign Research Foundation พบว่า ป้ายโฆษณาแบบต่างๆ ช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างน้อย 10% เพราะถึงแม้จะไม่ได้รู้จักแบรนด์ แต่หากเดินผ่านหน้าร้าน แล้วเห็นป้ายโฆษณา ที่บ่งบอกถึงจุดเด่นของสินค้าและบริการ ก็สามารถดึงให้คนแวะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยได้เช่นกัน

2.8 ขยายฐานลูกค้าใหม่

ข้อความบน ป้ายโฆษณาที่น่าสนใจของแบรนด์ อาจปลุกความสนใจที่ซ่อนอยู่ภายใน ซึ่งใครบางคนอาจลืมความต้องการนั้นไปแล้ว แต่เมื่อได้อ่านข้อความบนป้ายโฆษณา ก็เหมือนเป็นการกระตุ้น ให้เกิดความรู้สึกต้องการซื้อสินค้า หรือสนใจธุรกิจนั้นขึ้นมาอีกครั้ง จนขยายกลุ่มลูกค้าได้เรื่อย ๆ

2.9 ลดต้นทุนการโฆษณา

การประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้วยการใช้ป้ายโฆษณา ถือเป็นกลยุทธ์ทางตลาดที่คุ้มค่าอย่างมาก เมื่อเทียบกับการโฆษณาทางโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต หรือทางแผ่นพับ เพราะลงทุนเพียงครั้งเดียว แต่สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน แล้วไม่ต้องใช้เงินเพิ่มอีกเลย

2.10 สะท้อนถึงคุณภาพแบรนด์

ป้ายไฟหน้าร้าน LED เป็นอีกตัวอย่างป้ายสวยๆ ที่โดดเด่นจากระยะไกล สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่, ร้านอาหาร, สำนักงาน, โรงแรม, โรงพยาบาล หรือธุรกิจใด ๆ ที่ต้องการโฆษณาตลอด 24 ชั่วโมง ป้ายนี้ถือว่าเหมาะสมอย่างมาก

3. ป้ายโฆษณาสวยๆ จาก BSA Brother & Sister Advertising

บริษัท บราเธอร์ แอนด์ ซิสเตอร์ จำกัด ให้บริการด้านป้ายโฆษณาครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ, ทำโครงป้าย, ปรับปรุงพื้นที่, เดินสายไฟ, ติดป้าย รวมถึงการดูแลความเรียบร้อยรอบด้าน โดยมีแบบป้ายให้เลือกหลากหลาย เช่น ป้ายหน้าตึก, ป้ายทาวเวอร์, ป้ายบิลบอร์ด, ป้ายกล่องไฟ LED, หุ่นไฟเบอร์กลาส หรือหากต้องการตกแต่งอาคารในภาพรวม เราก็พร้อมบริการด้วยมาตรฐานระดับมืออาชีพ

4. สรุป

การเลือกป้ายโฆษณาแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับธุรกิจ มีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะสามารถดึงดูดความสนใจ, สร้างการรับรู้แบรนด์, สร้างภาพจำ, เผยแพร่ข้อมูล, ขยายฐานลูกค้า ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มยอดขายสินค้าและบริการในที่สุด ให้ผลลัพธ์ที่เป็นบวกต่อธุรกิจแน่นอน

บทความแนะนำ

7 เรื่องควรรู้ก่อน ทําป้ายบริษัท ออกแบบอย่างไรให้ถูกต้อง พร้อมระบุขนาดป้าย บทความนี้มีคำตอบ

Request Quotation Form

ขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา