6 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนจะทำ ป้ายหน้าตึก ต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้าง?

6 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนจะทำ ป้ายหน้าตึก ต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้าง?

6 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนจะทำ ป้ายหน้าตึก ต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้าง?
6 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนจะทำ ป้ายหน้าตึก ต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้าง?

1. ก่อนติดตั้งป้ายโฆษณาหน้าตึก ต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้าง?

ก่อนติดตั้งป้ายโฆษณาหน้าตึก ต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้าง?
ก่อนติดตั้งป้ายโฆษณาหน้าตึก ต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้าง?

การติดป้าย ถือเป็นสื่อโฆษณาอีกประเภทหนึ่งที่เป็นจุดสนใจให้กับผู้พบเห็นหรือผ่านไปมาได้เห็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเรามากยิ่งขึ้น ที่สำคัญ ป้ายหน้าตึก หรือตามสถานที่ต่าง ๆ จะมีอายุใช้งานนาน ติดตั้งแล้วสามารถอยู่ได้ยาวนาน ไม่ว่าจะติดตามหน้าอาการ ติดตามรถผู้โดยสาร หรือติดตามเสาต่าง ๆ ก็สามารถติดตั้งได้ทันที

แต่ก่อนที่จะทำการติดตั้งป้ายโฆษณา เรามาดูข้อห้ามและสิ่งที่ควรรู้ก่อนที่จะติดตั้งป้าย โดยขั้นตอนการติดตั้งจะต้องทำอย่างไร และติดตั้งป้ายแบบไหนถึงจะไม่ผิดกฎระเบียบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าสำคัญเป็นอยากมา หากต้องการจะติด ป้ายหน้าตึกสวยๆ จะต้องรู้อะไรบ้างมาดูกัน

2. 6 ข้อควรรู้ก่อนคิดจะติดป้ายโฆษณา ป้ายหน้าตึก จะต้องทำอย่างไรบ้างมาดูกัน

ข้อควรรู้ก่อนคิดจะติดป้ายโฆษณา ป้ายหน้าตึก จะต้องทำอย่างไรบ้างมาดูกัน
ข้อควรรู้ก่อนคิดจะติดป้ายโฆษณา ป้ายหน้าตึก จะต้องทำอย่างไรบ้าง?

ก่อนจะทำการติดตั้งป้ายโฆษณาติดตึก ป้ายอาคารพาณิชย์ จะต้องรู้อะไรบ้าง ติดตั้งขนาดไหนถึงจะไม่ผิดกฎหมาย และไม่บังทัศนียภาพในการมองเห็น กับ 6 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนจะติดตั้งป้ายหน้าตึกสวย ๆ

2.1 รูปแบบของป้ายที่จะติดตั้ง

ในการจะติดตั้งป้ายเราจะต้องทราบก่อนว่าเราจะติดป้ายอะไร ป้ายหน้าร้าน ป้ายโฆษณาติดตึก การออกแบบถือว่าสำคัญ ป้ายที่จะจะติดแบบไหน มีไฟติดป้ายเพื่อความโดดเด่นหรือไม่ เพื่อรูปแบบที่ออกมาจะได้สวยงามตรงกับความต้องการรวมถึงความเหมาะสมในการใช้งานอีกด้วย

2.2 ขนาดที่ติดตั้งป้าย

ในการทำป้ายขนาดป้ายถือว่าสำคัญ นอกจากความกว้าง ความสูง ความยาวแล้ว ป้ายที่ตัดตั้งจะต้องไม่ปิดบังทัศนียภาพหรือไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นด้วย ซึ่งขนาดของป้ายสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะป้ายติดตั้งแล้วจะอยู่กับเราอีกหลายปี การติดตั้งให้เหมาะกับพื้นที่เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก ก่อนจะทำการติดตั้งป้ายขนาดป้ายที่ติดตั้งสำคัญเป็นอย่างมาก

2.3 พื้นที่ที่ติดตั้ง

การติดตั้งป้ายหน้าตึก ก่อนจะทำการติดตั้งป้าย เราจะต้องทำการสำรวจพื้นที่ก่อนว่าจะติดตั้งในรูปแบบไหนกับพื้นที่ รูปแบบตึกหรืออาคารที่ต้องการจะติดตั้งเป็นลักษณะเช่นไร มีความกว้าง ยาวเท่าไหร่ จะติดตั้งลักษณะไหน เป็นป้าย ติดผนัง ป้ายโครงสร้างขนาดใหญ่ และพื้นที่ที่ทำการติดตั้งป้ายจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและไม่บดบังการมองเห็นของผู้ผ่านไปผ่านมา ก่อนที่จะทำการติดตั้งป้ายควรจะสำรวจพื้นที่ก่อนเป็นอันดับแรก

2.4 โครงสร้างและวัสดุที่ใช้ในการติดตั้ง

ในการติดตั้งป้ายป้ายโฆษณาติดตึก ป้ายอาคารพาณิชย์ การเลือกใช้วัสดุในการติดตั้งนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้อง ปูน เหล็ก แผ่นคอมโพสิต หรือหินอ่อน การจะติดยึดเกาะกับอาคารนั้นจะต้องคำนึงถือการติดตั้ง และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในการยึดเกาะผนัง รวมถึงการแตกร้าวที่อาจจะแก้ได้ยากหากเกิดการเสียหาย

2.5 การเลือกบริษัทที่จะติดตั้งป้าย

การติดตั้งป้าย การเลือกบริษัทรับทำป้ายก็เป็นสิ่งสำคัญ นอกจากการออกแบบเพื่อติดตั้งแล้ว การเลือกวัสดุให้เหมาะกับอาคารที่จะทำการติดตั้งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของป้ายได้เป็นอย่างดี การเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ และมีประสบการณ์ในการติดตั้งป้ายมาอย่างยาวนานจะช่วยในการออกแบบและแนะนำการติดตั้งป้ายให้แก่คุณได้ เพื่อที่ป้ายที่ติดตั้งจะได้ตรงกับความต้องการ และยังลดปัญหาในการติดตั้งแล้วไม่เหมาะกับสถานที่ ทำการติดตั้งนั่นเอง

2.6 วิธีการยื่นเสียภาษีป้าย

การติดตั้งป้าย ไม่ว่าจะป้ายร้านค้า ป้ายโฆษณาติดตึก ป้ายอาคารพาณิชย์ จะมีค่ายใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่าย นั่นก็คือภาษีป้าย ซึ่งก่อนที่จะทำการติดตั้งป้ายจะต้องศึกษาเกี่ยวกับภาษีป้ายก่อนว่าจะต้องเสียอย่างไร และป้ายที่ทำการติดตั้งได้รับการยกเว้นหรือไม่ และเสียเท่าไหร่ เพื่อจะได้เสียภาษีป้ายอย่างถูกต้องนั่นเอง

ก่อนจะทำการติดตั้งป้าย การศึกษาข้อมูลการติดตั้ง และสิ่งที่ควรรู้ก่อนที่จะตัดสินใจติดตั้ง โดยเฉพาะลักษณะป้าย ทำเลการติดตั้งยิ่งสำคัญ เพราะหากติดตั้งแล้วจะต้องทำการรื้อถอนเพื่อไม่ได้มาตรฐาน บนปังการมองเห็น หรือสร้างความเดือดร้อนให้กับตึกใกล้เคียว หรือป้ายมีขนาดใหญ่จนเกินไป การศึกษาเรื่องการติดตั้งป้ายจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ก่อนที่จะทำการติดต่างป้าย ลองทำการศึกษาข้อมูลและ 6 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนติดตั้งป้ายที่เราแนะนำไว้ข้างต้นนี้ จะทำให้คุณสามารถได้ป้ายที่ตรงความต้องการแถมยังไม่สร้างปัญหาให้ใครอีกด้วย แต่หากจะให้ชัวร์ การติดตั้ง ป้ายหน้าตึก ควรเลือกบริษัทป้ายที่มีความชำนาญและมีความเชี่ยวชาญเรื่องป้ายดีที่สุด นอกจากจะได้ ป้ายหน้าตึกสวยๆ ยังถูกต้องตามมาตรฐานอีกด้วย

3. ติดตั้งป้ายอาคารอย่างไรให้ดูดี และถูกต้องตามมาตรฐานจะต้องดูจากตรงไหน

ติดตั้ง ป้ายหน้าตึก อย่างไรให้ดูดี และถูกต้องตามมาตรฐานจะต้องดูจากตรงไหน?
ติดตั้งป้ายหน้าตึกอย่างไรให้ดูดี และถูกต้องตามมาตรฐานจะต้องดูจากตรงไหน?

การจะติดป้ายโฆษณา ป้ายหน้าตึก จะติดอย่างไรให้ดูดี ดูเล่น แต่ไม่กีดขวางทิวทัศน์ข้างทาง แถมยังสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน เรามีวิธีการตั้งป้ายโฆษณาติดตึก ป้ายอาคารพาณิชย์ มาแนะนำกันติดอให้น่าสนใจ มีป้ายหน้าตึกสวยๆ มาดูกัน

  1. การเลือกป้ายเพื่อติดตั้งจะต้องไม่เล็กจนเกินไป ไม่ใหญ่จนเกินไป เหมาะสมกับตึกหรืออาคารที่จะติดตั้ง
  2. ป้ายที่นำมาติดตั้งด้านนอกอาคารจะต้องมีความแข็งแรงทนทานสามารถรับสภาพทางอากาศได้เป็นอย่างดี
  3. วัสดุที่ใช้ในการติดตั้งป้ายจะต้องใช้วัสดุที่มีคุณภาพ เน้นแข็งแรงทนทาน และมีอายุการใช้งานนาน ไม่ต้องซ่อมบำรุงบ่อย ๆ
  4. สถานที่ติดตั้ง ป้ายหน้าตึก จะต้องเป็นป้ายที่มองเห็นง่าย มีความเด่นชัด ในทุกด้าน เพื่อการมองเห็นได้อย่างชัดเจน
  5. ตัวอักษรที่ใช้การทำป้ายโฆษณาจะต้องอ่านง่าย ตัวใหญ่และชัดเจน ไม่ต้องมีข้อความเยอะ แต่สะดุดตา เมื่อเห็นแล้วรู้ทันทีว่าเป็นโฆษณาหรือป้ายร้านอะไร

ในการติดตั้งป้ายควรพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ให้ละเอียดก่อนที่จะติดตั้ง เพื่อให้ได้ป้ายที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด และมีความแข็งแรงทนทานมากที่สุด ไม่ต้องเสียเวลาบ่อย ๆ ในการเปลี่ยนป้าย แถมยังได้ ป้ายหน้าตึกสวยๆไว้ดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

4. ผลงานป้ายหน้าตึก

สำหรับท่านใดที่ต้องการ ต้องการติดตั้งป้ายโฆษณาติดตึก ป้ายอาคารพาณิชย์ ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท บราเธอร์ แอนด์ ซิสเตอร์ จำกัด ได้ทาง LINE ID : @thebrothersign หรือจะติดต่อทางเบอร์ 082-935-9425 ได้ทันที และหากท่านใดที่ สนใจป้ายหน้าตึกจะติดตั้งยังไงให้เหมาะกับการใช้งาน สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทันที เรายินดีให้บริการ

บทความแนะนำ

ไขความลับ! ป้ายไฟหน้าร้าน led ช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไรบ้าง? บทความนี้มีคำตอบ


Request Quotation Form

ขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา