6 เรื่องควรรู้ จ้างทำ ป้ายอาคารพาณิชย์ ร้านที่ดีต้องดูยังไง นายจ้างต้องรู้!

6 เรื่องควรรู้ จ้างทำ ป้ายอาคารพาณิชย์ ร้านที่ดีต้องดูยังไง นายจ้างต้องรู้!

6 เรื่องควรรู้ จ้างทำ ป้ายอาคารพาณิชย์ ร้านที่ดีต้องดูยังไง นายจ้างต้องรู้!
6 เรื่องควรรู้ จ้างทำป้ายอาคารพาณิชย์ ร้านที่ดีต้องดูยังไง นายจ้างต้องรู้!

1. 6 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนจะทำการจ้างทำ ป้ายอาคารพาณิชย์ ศึกษาข้อมูลก่อนทำการว่าจ้าง

สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนจะทำการจ้างทำป้ายอาคารพาณิชย์
สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนจะทำการจ้างทำป้ายอาคารพาณิชย์

หากใครที่ต้องการติดตั้งป้ายอาคาร ไม่ว่าจะเป็นป้ายร้าน สื่อโฆษณา หรือประกาศต่างๆ ก่อนที่จะสั่งทำ ป้ายอาคารพาณิชย์ ติดตั้งป้าย จะต้องทำการคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้าง สำหรับใครที่จะทำการติดตั้งป้าย หรือก่อนทำการว่าจ้างผู้รับเหมาติดตั้งป้ายที่จะต้องเตรียมอะไรบ้างเรามาทำความเข้าก่อนเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาในการติดตั้ง รวมถึงวิธีการเสียภาษี ซึ่งสิ่งเหล่านี้การเลือกร้านเพื่อทำการติดตั้งป้ายจะต้องรู้

2. ก่อนติดตั้ง ป้ายอาคารพาณิชย์ ป้ายอาคาร จะต้องทำอย่างไรบ้าง

ก่อนติดตั้ง ป้ายอาคารพาณิชย์ ป้ายอาคาร จะต้องทำอย่างไรบ้าง
ก่อนติดตั้งป้ายอาคารพาณิชย์ ป้ายอาคาร จะต้องทำอย่างไรบ้าง

สำหรับใครที่ต้องการจะติดตั้ง ป้ายอาคาร อาคารพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นป้ายร้าน ป้ายโฆษณา หรือป้ายประกาศต่างๆ ในการติดตั้งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าการติดตั้งป้ายอาจจะมีการเสียภาษี หรือมีกฎในการติดตั้งต่างกันออกไป ก่อนที่จะทำการติดตั้งป้ายควรศึกษารายละเอียดการติดตั้งป้ายก่อนเพื่อที่จะได้ไม่ทำผิดกฎการติดตั้งป้ายอาคารพาณิชย์

หากใครต้องการที่ต้องการติดตั้งป้ายจะต้องทำอย่างไรบ้าง เราได้รวบรวม 6 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนจะทำการติดตั้งป้ายไม่ว่าจะเป็นป้ายพาณิชย์ หรือติดป้ายตามอาคารต่างๆ ซึ่งจะต้องทำอะไรบ้างเรามาทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน

2.1 ป้ายแบบไหนที่ต้องเสียภาษี

ก่อนจะทำการติดตั้งป้ายต้องศึกษาก่อนว่าป้ายแบบไหนบ้างที่ต้องเสียภาษี สำหรับป้ายแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นป้ายพาณิชย์ ป้ายอาคารต่างก็มีการเสียภาษีแตกต่างกันออกไป ก่อนที่จะทำการตั้งป้ายจะต้องทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเขต เทศกาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลตามเขตพื้นที่นั้นๆ ในการขอใบอนุญาตติดตั้งป้ายจะต้องยื่นคำขอก่อนที่จะทำการติดตั้ง พร้อมแจ้งรายละเอียดในการติดตั้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะทำการติดตั้ง

2.2 รูปแบบป้ายที่ต้องการติดตั้ง

ในการติดตั้งป้ายอาคารพาณิชย์ การออกแบบป้ายอาคาร ไม่ว่าจะรูปแบบและขนาดที่ต้องการจะติดตั้งว่าต้องการขนาดเท่าไหร่ เล็กหรือใหญ่ รวมถึงการสร้างความโดดเด่นให้กับป้าย ซึ่งคุณสามารถออกแบบได้ตามต้องการ เพื่อให้ป้ายที่ออกมามีความโดดเด่นมองเห็นได้อย่างชัดเจน และสะดุดตา

2.3 พื้นที่ที่ทำการติดตั้ง

ในการติดตั้งป้ายไม่ว่าจะเป็นป้ายเล็ก หรือป้ายใหญ่ สิ่งแรกที่ต้องคำนึงก็คือสถานที่ที่ทำการติดตั้ง  ก่อนจะทำการจะต้องสำรวจพื้นที่ก่อนว่าควรติดตั้งป้ายในรูปแบบใด ซึ่งหากพื้นที่ที่เป็นอาคาร ตึกพาณิชย์ จะต้องติดตั้งในลักษณะใด ที่จะทำเป็นการรบกวนหรือบดบังทัศนียภาพต่างๆ และที่สำคัญจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นจะดีที่สุด ก่อนทำการติดตั้งป้ายควรวัดจากพื้นที่จริง เมื่อได้ป้ายจะได้ไม่ทำให้พื้นที่ที่ติดตั้งจะได้ไม่มีปัญหานั่นเอง

2.4 โครงสร้างและวัสดุที่ใช้ในการติดตั้ง

หลังจากที่สำรวจพื้นที่และได้รูปแบบที่ต้องการติดตั้งแล้ว การเลือกใช้วัสดุและโครงสร้างในการทำป้ายก็สำคัญ ถึงแม้จะทำการว่าจ้างบริษัทรับทำป้าย เพื่อทำการ ออกแบบป้ายอาคาร และทำการติดตั้งแล้ว การทำการเข้าไปเลือกวัสดุด้วยตนเองจะทำให้ป้ายที่ได้มีโครงสร้างแข็งแรง ได้มาตรฐานและยังได้ป้ายอาคารพาณิชย์ ราคาที่ต้องการอีกด้วย

2.5 บริษัทรับเหมาติดตั้งป้ายควรพิจารณาให้ดี

การติดตั้ง ป้ายอาคาร ควรจะเลือกบริษัทรับทาป้ายอาคาร และอาคารพาณิชย์ที่ได้มาตรฐาน และมีทีมงานที่ติดตั้งที่เป็นมืออาชีพ ที่สามารถทำการ ออกแบบป้ายอาคาร และทำการติดตั้งที่ได้มาตรฐาน โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าหลังจากการติดตั้งป้ายออกมาแล้วจะเกิดปัญหาหลังจากการติดตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดสถานที่ ขนาดที่เหมาะกับการติดตั้ง รวมถึงการยื่นเรื่องเสียภาษีต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้บริษัทรับเหมาจะต้องมีความรู้มากพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือต้องรื้อถอนหลังจากทำการติดตั้ง

2.6 ป้ายอาคารพาณิชย์ ราคา จะต้องไม่สูง แต่ได้คุณภาพเกินราคา

การทำป้ายอาคารพาณิชย์ ราคาเป็นอีกข้อหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม เป็นอันขาดก่อนจะทำการติดตั้งป้าย จะต้องทำการเปรียบเทียบราคาแต่ละบริษัทก่อนว่าแต่ละบริษัทเสนอราคามาอย่างไร ก่อนจะทำการตัดสินใจติดตั้งป้ายควรดูราคาการติดตั้งก่อนควรจะไม่สูงหรือต่ำจนเกินไป เพื่อให้ได้ป้ายที่ได้มาตรฐาน ก่อนที่จะคำนึงเรื่องราคา การเลือกบริษัทในการทำป้ายก็ควรเลือกที่ได้มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือด้วย จะได้ทำให้ป้ายที่ติดตั้งได้ตรงตามที่คุณต้องการ และเพื่อลดปัญหาต่างๆ ในการติดตั้งอีกด้วย

บริษัทรับเหมาติดตั้งป้ายแนะนำที่ไหนดี?
บริษัทรับเหมาติดตั้งป้ายแนะนำที่ไหนดี?

ในการติดตั้งป้ายอาคารพาณิชย์ หรือ ป้ายอาคาร การศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ก่อนจะทำการติดตั้งป้าย ซึ่ง 6 ข้อควรรู้ที่เราและนำถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่คุณควรจะศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ เพื่อที่การได้ป้ายมาอย่างสวยงาม โดดเด่น สะดุดตา ตรงตามที่ต้องการ และป้ายที่ได้จะต้องไม่สร้างความเดือดร้อน หรือไปบดบังการมองเห็นของตึกใกล้เคียง และก่อนทำการติดตั้งป้าย ควรศึกษาข้อมูลการเสียภาษีด้วย และควรเช็กว่าป้ายรูปแบบไหนต้องเสียภาษี และแบบไหนที่ได้รับการยกเว้น หากต้องเสียจะต้องเสียเท่าไหร่ จะได้ทำการเสียภาษีอย่างถูกต้อง

สำหรับท่านใดที่ต้องการ ต้องการป้ายอาคารพาณิชย์ ป้ายอาคารต่างๆ ป้ายร้าน ป้ายโฆษณาติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท บราเธอร์ แอนด์ ซิสเตอร์ จำกัด ได้ทาง LINE ID : @thebrothersign หรือจะติดต่อทางเบอร์ 082-935-9425ได้ทันที และหากท่านใดที่ สนใจ ออกแบบป้ายอาคาร ป้ายโฆษณาต่างๆ หรือต้องการช่างในการติดตั้งป้ายสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทันที เรายินดีให้บริการ

บทความแนะนำ

เช็คลิสต์ ป้ายในโรงงานอุตสาหกรรม แนะนำให้เลือกใช้ป้ายแบบไหนบ้าง? บทความนี้มีคำตอบ

Request Quotation Form

ขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา