เรื่องควรรู้ ! 7 องค์ประกอบออกแบบโครงสร้างป้ายโฆษณา มีอะไรบ้าง ?

เรื่องควรรู้ ! 7 องค์ประกอบออกแบบโครงสร้างป้ายโฆษณา มีอะไรบ้าง ?

เรื่องควรรู้ ! 7 องค์ประกอบออกแบบโครงสร้างป้ายโฆษณา มีอะไรบ้าง ?
เรื่องควรรู้ ! 7 องค์ประกอบออกแบบโครงสร้างป้ายโฆษณา มีอะไรบ้าง ?

ปัจจุบันป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์มีหลากหลายรูปแบบ แต่ป้ายที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงนั้น จะเป็นป้ายบิลบอร์ด (Billboard) หรือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ที่นิยมติดตามถนนสายหลัก ซึ่งนอกจากจะมีรูปภาพและเนื้อหาที่โดดเด่นแล้ว ยังมีการออก แบบโครงสร้างป้ายโฆษณา ที่น่าสนใจอีกด้วย

1. 7 องค์ประกอบสำหรับการออก แบบโครงสร้างป้ายโฆษณา

7 องค์ประกอบ สำหรับการออก แบบโครงสร้างป้ายโฆษณา
7 องค์ประกอบ สำหรับการออกแบบโครงสร้างป้ายโฆษณา

ก่อนที่จะเริ่มดีไซน์แบบโครงป้ายเหล็กโฆษณา ผู้ผลิตควรเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลสำคัญบางอย่าง ที่จะช่วยกำหนดทิศทางในการดีไซน์แบบโครงป้าย ตลอดจนรายละเอียดบนตัวป้ายเป็นอันดับแรก เพื่อจะได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ได้อย่างตรงประเด็นที่สุด

1.1 คอนเซ็ปต์ของธุรกิจ

สำหรับงานออกแบบ งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และงานด้านการตลาดทุกรูปแบบ การเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจ จากกรอบแนวคิดพื้นฐานของธุรกิจนั้น ๆ คือเรื่องจำเป็นที่ต้องรู้ เพื่อให้การสื่อสารทั้งหมด ออกมาในทิศทางเดียวกันกับของแบรนด์

1.2 งบประมาณที่กำหนดไว้

ไม่ว่าจะทำป้ายยื่นหน้าร้าน, ป้ายบริษัท, ป้ายโฆษณาหน้าร้าน หรือป้ายชนิดใด การออกแบบโครงป้ายโฆษณา ย่อมจะต้องคำนึงถึงวงเงินงบประมาณ ที่ลูกค้ากำหนดให้มาเสมอ เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดรูปแบบ ขนาด และวัสดุที่จะใช้ก่อสร้าง

1.3 ทำเลที่จะติดตั้งป้าย

การจะออกแบบป้ายหน้าตึก, ป้ายหน้าร้าน, ป้ายทาวเวอร์ หรือป้ายบิลบอร์ดให้มีความน่าสนใจนั้น จำเป็นจะต้องศึกษาทำเลที่จะติดตั้งป้ายก่อน เผื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมข้างเคียง นำมาสร้างลูกเล่น ให้ป้ายดูโดดเด่นสะดุดตามากขึ้น

1.4 ความแข็งแรงของโครงสร้างเดิม

ป้ายโฆษณายิ่งใหญ่ ยิ่งต้องคำนึงถึงความแข็งแรงของแบบโครงป้ายเหล็กเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโครงสร้างเดิมที่จะนำป้ายไปติดตั้ง เช่น ดาดฟ้าตึก, ผนังอาคาร, เสาหน้าร้าน, ความหนาของคอนกรีต, ชนิดของดินบริเวณนั้น เป็นต้น

1.5 สภาพธรรมชาติแวดล้อม

ทิศทางของลม รวมถึงแรงลม แรงเฉือน คือปัจจัยสำคัญที่ต้องนำมาคำนวณร่วมด้วย เมื่อต้องการออกแบบโครงสร้างป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ที่ต้องติดตั้งเป็นป้ายเดี่ยว อย่างป้ายบิลบอร์ดหรือป้ายทาวเวอร์ นอกจากนี้แสงธรรมชาติ ก็เป็นอีกปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงเช่นกัน

1.6 ระยะการมองเห็นที่ต้องการ

ป้ายยื่นหน้าร้านขนาดเล็ก, ป้ายไฟหน้าร้านขนาดมาตรฐาน, ป้ายทาวเวอร์ขนาดใหญ่ หรือป้ายโฆษณาบิลบอร์ดไซซ์พิเศษ ย่อมมองเห็นได้จากระยะที่ต่างกัน ดังนั้นควรสอบถามความต้องการของลูกค้า เกี่ยวกับระยะการมองเห็นด้วย เพราะจะส่งผลโดยตรงกับการออกแบบฐานรากป้ายโฆษณา และแผ่นป้ายโฆษณา

1.7 ความส่องสว่างของป้าย

ป้ายหน้าร้าน ที่มีแสงไฟจากภายในร้าน จากแสงไฟทางเดิน และพื้นที่ข้างเคียงช่วยส่องสว่าง อาจไม่มีปัญหาในการมองเห็นมากนัก แต่สำหรับป้ายเดี่ยวที่ติดตั้งลำพัง จำเป็นต้องนึกถึงเรื่องไฟส่องสว่างเสมอ เพื่อให้สามารถมองเห็นชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน

2. 7 ขั้นตอนการออกแบบโครงป้ายเบื้องต้น

7 ขั้นตอนการออกแบบโครงป้ายเบื้องต้น
7 ขั้นตอนการออกแบบโครงป้ายเบื้องต้น

2.1 หาทำเลติดตั้งป้าย

ทำเลติดตั้งป้าย เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ต้องนึกถึง ตั้งแต่ก่อนจะออกแบบป้าย และเมื่อมาถึงขั้นตอนการลงมือดีไซน์แบบโครงสร้างป้ายโฆษณา ก็ควรคัดเลือกจากทำเล ที่จะทำให้มองเห็นป้ายได้ชัดเจนที่สุดเป็นอันดับแรก

2.2 ประเมินสถานที่จริง

การจะออกแบบป้ายกล่องไฟร้านอาหาร, ป้ายร้านกาแฟ, ป้ายหน้าตึก, ป้ายทาวเวอร์, ป้ายบิลบอร์ดข้างทาง จำเป็นจะต้องลงสำรวจพื้นที่จริง เพื่อประเมินปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เสมอ เช่น สิ่งกีดขวางการมองเห็น, ลักษณะอาคาร, ความแน่นของชั้นดิน

2.3 ออกแบบโครงสร้างป้าย

การออกแบบฐานรากป้ายโฆษณา และตัวป้าย ต้องเขียนแบบโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เพราะจะต้องคำนึงถึงแรงกระทำต่าง ๆ อย่างรอบด้าน เช่น แรงดึง, แรงดัด, แรงอัด ซึ่งจะทำให้ป้ายแข็งแรง และสามารถทนทานต่อสภาพอากาศได้

2.4 วัสดุทำโครงป้ายโฆษณา

การคัดสรรวัสดุทำโครงสร้างป้ายโฆษณา เช่น เหล็กรูปพรรณ, เหล็กเส้นกลม, เหล็กข้ออ้อย, คอนกรีต จะต้องถูกต้อง และเหมาะสมตามมาตรฐานการก่อสร้าง เพื่อให้ปลอดภัยกับทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในบริเวณนั้น

2.5 ออกแบบป้ายโฆษณา

แบบโครงสร้างป้ายโฆษณา มีขั้นตอนอะไรบ้าง?

การออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ ที่มีขนาดใหญ่พิเศษ อย่างป้ายบิลบอร์ดและป้ายทาวเวอร์ จำเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ที่อาจแตกต่างไปจากการนำเสนอในรูปแบบเดิม ๆ เพื่อจะได้ดึงดูดความสนใจให้ได้มากที่สุด

2.6 ส่งแบบให้ลูกค้าประเมิน

เมื่อจัดการแบบโครงป้ายเหล็ก และตัวป้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางทีมผู้ผลิตจะส่งแบบสามมิติให้ลูกค้าประเมิน เพื่อจะได้ทำการปรับแบบ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

2.7 ยื่นขออนุญาต

หลังจากออกแบบทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว ทางทีมงานจะต้องส่งแบบให้กับหน่วยงานราชการ เพื่อขออนุญาตติดตั้ง แล้วจึงเริ่มดำเนินการในลำดับถัดไป

3. ออกแบบโครงป้ายโฆษณา กับบริษัทไหนดี ?

ออก แบบโครงป้ายโฆษณา กับบริษัทไหนดี ?
ออกแบบโครงป้ายโฆษณากับบริษัทไหนดี ?

BROTHER & SISTER ADVERTISING มืออาชีพด้านการผลิตป้ายโฆษณา โดยเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ทั้งงานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานวิศวกรรม, งานไฟฟ้า และงานก่อสร้าง สามารถจัดการทุกขั้นตอนได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบฐานรากป้ายโฆษณา, งานโครงสร้างป้าย, งานออกแบบป้าย รวมถึงงานตกแต่งอาคาร และปรับปรุงป้าย ไม่ว่าจะเป็น ป้ายบิลบอร์ด, ป้ายทาวเวอร์, ป้ายติดอาคาร หรือป้ายกล่องไฟ LED เราดูแลได้ครบ จบในที่เดียว !

4. สรุป

องค์ประกอบหลัก ของการแบบโครงสร้างป้ายโฆษณานั้น เป็นการผสานกันของความรู้ทางด้านการตลาด, การเงิน, สถาปัตยกรรม และวิศวกรรม ซึ่งทีมงานผู้ผลิตและผู้ว่าจ้าง จำเป็นจะต้องมองหาจุดร่วมที่ลงตัวที่สุดสำหรับทุกด้าน เพื่อให้ป้ายโฆษณาประสัมพันธ์ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด คุ้มค่าที่สุด และปลอดภัยที่สุดนั่นเอง

บทความแนะนำ

แชร์ไอเดีย ป้ายร้านไอศครีม แนะนำป้ายแบบไหนดี ช่วยตกแต่งร้านให้สวย น่าเช็คอิน! บทความนี้มีคำตอบ

Request Quotation Form

ขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา